Je zlato produktívne aktívum? goldvault.sk

Je zlato produktívne aktívum?

Zlato ako cenný a investičný kov má mnoho praktických výhod. Vo viacerých článkoch sme sa týmito výhodami zaoberali: zlato je cenný kov ktorý dokáže dlhodobo garantovať stabilnú kúpnu silu, drží si svoju hodnotu, je vysoko likvidné a dokážete ho predať kedykoľvek a kdekoľvek. Zlato sa taktiež overilo ako investícia, keďže vám garantuje ďaleko lepšie zhodnotenie ako termínované a sporiace vklady. V roku 2023 dokonca cena zlata tak narástla, že dokázala percentuálnym zhodnotením poraziť aj index S&P 500. Zlato je taktiež oslobodené od DPH, čo z neho robí investične najatraktívnejší cenný kov.

Toto je len zopár z tých najdôležitejších výhod zlata. Len málokto by tvrdil, že zlato nie je stabilné aktívum. No sú tu aj kritici zlata, ktorí ho ako investíciu nepreferujú. Prečo? Kritici samozrejme súhlasia so všetkými už spomenutými výhodami zlata, avšak často poukazujú na jeden aspekt, ktorý môže vykresliť zlato ako menej atraktívnu investíciu. Jedná sa o tvrdenie, že zlato nie je produktívne aktívum. Najznámejším kritikom investovania do zlata je snáď legendárny investor Warren Buffett. Práve on vyhlásil, že zlato pre neho nie je atraktívne práve vďaka tomu, že zlato nie je produktívne aktívum. ''Zlato si kúpite, budete ho skladovať, môžete ho leštiť, usmievať sa naň, ale aj po 30 rokoch to bude stále to isté zlato a za ten čas nevyprodukuje žiadnu pridanú hodnotu alebo zisk. Ako ho predáte, môžete zarobiť, ale bude to len práve z tohto predaja'' tvrdil Buffett.

Takže čo presne znamená produktívne aktívum?

Definícia znie nasledovne: Produktívne aktívum je aktívum, ktoré umožňuje dosiahnuť ekonomickú ziskovosť jeho vlastnením. Za produktívne aktíva považujeme aj tie, ktoré v prípade podniku vytvárajú pridanú hodnotu.

Produktívne aktíva môžu byť napríklad akcie, ktoré v pravidelnom intervale získavajú vyplácanie dividend, to znamená, že len vlastnenie takýchto akcií produkuje pridaný príjem. Nehnuteľnosti tiež môžu patriť do tejto kategórie. Dlhopisy by mohli byť ďalším príkladom produktívneho aktíva.

Možno preto konštatovať, že produktívne aktíva sú tie, ktoré ich vlastnením vytvárajú stálu ekonomickú ziskovosť. Existuje mnoho typov produktívnych aktív v závislosti od ich formy a typu ziskovosti, ktorú ponúkajú.

Je teda zlato neproduktívny majetok?

Z tohto pohľadu má Warren Buffett pravdu, zlato nie je produktívne aktívum ako akcie, dlhopisy a nehnuteľnosti. Zlato neprodukuje dividendy a v podstate len ''sedí na mieste''. Avšak má to jeden zásadný háčik. Ten spočíva v tom, že nemôžme porovnávať zlato s produktívnymi aktívami ako rovnocennú záležitosť. Akcie, dlhopisy a nehnuteľnosti sú vždy investície a majú prinášať zisk. Zlato nemusí byť striktne len investíciou. Najčastejšie zlato funguje ako ochrana pred rizikom a garancia hodnoty. Áno, akcie dokážu produkovať dividendy, ale akcie môžu aj cenovo výrazne klesať a v krajných prípadoch môžete stratiť aj 100% vašej investície. Keďže sú to tradičné investície, risk je bežnou súčasťou týchto aktív. Zlato ľudia dlhodobo držia nie kvôli jeho produktivite, ale kvôli tomu, že vám garantuje rovnakú kúpnu silu aj o 100 rokov. Toto vám produktívne aktíva nedokážu garantovať, dokonca by bolo náročné nájsť ďalšie aktívum, ktoré toto dokáže rovnako tak, ako práve zlato.

Na záver môžme tvrdiť, že zlato nie je produktívne aktívum, no dokáže vám garantovať niečo, čo žiadne iné aktívum, dlhodobú bezpečnosť a garanciu zachovanej hodnoty, čo produktívne aktíva nedokážu.

Späť na blog

Pridať komentár