Zlato a dane, dane zo zlata, zdanenie zlata, daň a zlato, goldvault.sk

Zlato a dane

V tomto článku sa pozrieme na jednu z mnohých výhod zlata ako cenného kovu - na jeho zdanenie. Drahé kovy podliehajú zdaneniu vo väčšine krajín z dôvodu ich vysokej ekonomickej hodnoty. Vo väčšine krajín platí daň z kapitálových výnosov, keď sa drahé kovy predávajú so ziskom, ako je to aj s inými aktívami. 

Hlavná výhoda (DPH)

Hlavnou výhodou zlata je fakt, že je oslobodené od DPH, na rozdiel od iných cenných kovov. V Európskej únii je obchodovanie so zlatými mincami a tehličkami oslobodené od DPH, ale pre striebro takéto daňové oslobodenie neplatí. V niektorých krajinách sa ale oslobodilo aj striebro, ako napríklad v Nórsku; Nórsko je súčasťou širšieho EHP (Európskeho hospodárskeho priestoru), a preto uplatňuje rovnaké pravidlá pre „transakcie v rámci EHP“ na celú Európu na bilaterálnom základe, čo vedie k legálnej dostupnosti strieborných mincí oslobodených od dane v celej Európe. Švajčiarsko ponúka taktiež veľmi nízke DPH na striebro a to 7,7%.

Daň z kapitálových výnosov

Fyzické držby drahých kovov, ako je zlato, striebro, platina, paládium, sa v mnohých krajinách často považujú za kapitálové aktíva, alebo sú špecificky klasifikované ako zberateľské predmety. Držby týchto kovov, bez ohľadu na ich formu – ako sú zlaté mince, tehličky, odliatky – podliehajú dani z kapitálových výnosov. Daň z kapitálových výnosov je splatná až po predaji takýchto držieb a v niektorých krajinách až keď boli v držbe dlhšie ako jeden rok. Pokiaľ sa jedná o predaj zlata bez pridaného výnosu, daň sa pochopiteľne neuplatňuje. Na Slovensku sa to často nazýva ako Zdanenie príjmu z predaja investičného zlata. Ak sa jedná o fyzické osoby (nepodnikatelia), na Slovensku je fyzické zlato ako hnuteľná položka oslobodená od zdanenia príjmu, ak bola zaradená do majetku po uplynutí časového horizontu 5 rokov. Teda ak držíte fyzické investičné zlato dlhšie ako 5 rokov, jeho následný predaj nie je zdanený, čo je jedna z ďalších obrovských výhod pre kúpu, držanie a predaj investičného zlata na Slovensku.

Ako je to pri ETF?

Pri držaní ETF aktív, ktoré sa špecifikujú na zlato, alebo ťažbu zlata, jeho predaj so ziskom podlieha zdaneniu vo výške 19% alebo 25%. Pokiaľ dané ETF aktívum držíte dlhšie ako 1 rok, váš príjem je znovu oslobodený od dane aj odvodov.

Stable-coiny založené na zlate

Pokiaľ nakupujete krypto stable-coiny založené, alebo naviazané na zlato, prípadný zisk je tiež zdaňovaný vo výške 19% alebo 25% s možným zdravotným odvodom. V týchto prípadoch sa na Slovensku neuplatňuje oslobodenie od dane na základe uplynutia istého časového horizontu.

Záver

Na záver môžeme jednoznačne konštatovať, že zlato ponúka mnoho výhod už len pri téme zdanenia. Samozrejme to záleží od danej krajiny, keďže každý štát si môže stanoviť vlastné sadzby a špecifické podmienky, no na Slovensku sú časové horizonty a percentuálny sadzby nastavené na veľmi prijateľnej úrovni pre investorov. Navyše, oslobodenie od DPH platí v celej EÚ a vo väčšine sveta ako základný kameň pre jednoduchý prístup k investičnému zlatu.

Späť na blog

Pridať komentár