Kontaktujte nás

Email: info@goldvault.sk

Tel. č. : +421 910 398 545

AG VAULT s.r.o.

Ulica Sládkovičova 5
984 01 Lučenec
IČO: 55301151
DIČ: 2121940744
IČ DPH: SK2121940744
Bankové spojenie
Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK91 0900 0000 0052 0036 3335

Nákup, dodanie a sprostredkovanie investičného zlata je oslobodené od dane podľa §67 ods. 3 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Spoločnosť AG VAULT s.r.o. - majiteľ Goldvault.sk, je registrovaná na Puncovom úrade SR, podlieha puncovej inšpekcii a je zapísaná v zozname podnikateľov s drahými kovmi pod registračným číslom 5167. 

Kontaktný formulár