Nedajte sa nachytať !

Vyhnite sa začiatočníckym chybám s naším Zlatým Sprievodcom. Stiahnite si náš e-book ZADARMO prihlásením na náš Newsletter.

Platobné a fixačné podmienky

Postup pri nákupe investičných kovov

 1. Čo „fixácia ceny“ znamená a ako sa ceny investičných kovov fixujú?

 

Fixácia ceny znamená potvrdenie a definitívne stanovenie ceny investičných kovov, ktoré priamo podliehajú zmenám ceny na svetových komoditných burzách.

Fixácia ceny sa týka iba tehličiek a mincí investičných kovov.

Ceny investičných kovov sa riadia aktuálnou spotovou cenou* a cenou menového páru EUR/USD**.

Na základe pravidelnej aktualizácie cien investičných kovov sa môže investor rozhodnúť kedy a za akú aktuálnu cenu nákup zrealizuje alebo sa rozhodne počkať na lepšiu cenu.

Fixácia ceny je možná každý pracovný deň v čase od 9:00 do 23:00 (okrem štátnych sviatkov).

Fixácia ceny sa automaticky koná prostredníctvom uskutočnenia objednávky. Fixáciu je možné v prípade záujmu zákazníka realizovať aj možnosťou e-mailu, alebo pri priebehu telefonátu alebo osobnej konzultácie s osobou, ktorá fixáciu realizuje.

Fixácia ceny je okamžitá alebo odložená.

Upozorňujeme zákazníkov, že ak kedykoľvek v minulosti neprebral, nezaplatil či stornoval objednaný tovar, u ďalších objednávok nebudú fixované ceny investičných kovov, ani v prípade okamžitej fixácie, podľa bodu 4.2.1. VOP.

 

 1. Čo je výhodou fixácie ceny?

 

Jedinečná možnosť ako sám rozhodnúť o svojej nákupnej cene investičného kovu.

Aktualizácia cien prebieha v pravidelných intervaloch.

Väčšia flexibilita pri výbere a možné priaznivé ceny investičných kovov.

V prípade nepriaznivej ceny možno fixáciu odložiť a čakať na lepšiu cenu.

 1. Aké sú typy fixácií?

 

 1. A) Okamžitá fixácia

Prebieha u internetových objednávok, u ktorých:

je zvolený spôsob platby prevodom na bankový účet, a to len v prípade, že:

je objednávka vytvorená vo fixačných hodinách (tj. v pracovné dni od 9:00 do 23:00) a súhrnné množstvo investičných produktov u jedného zákazníka nepresiahne sumu 15 000 EUR

je objednávka vytvorená mimo vyššie uvedené fixačné hodiny a súhrnné množstvo investičných produktov u jedného zákazníka nepresiahne sumu 15 000 EUR

zároveň nie je požiadané o odloženú fixáciu

Pri internetovej objednávke uskutočnenej s okamžitou fixáciou sa vyžaduje realizácia platby do intervalu jednej hodiny od vytvorenia objednávky. V opačnom prípade predajca môže upraviť cenu produktu pričom o tom kontaktuje zákazníka, pokiaľ nerealizoval platbu do jednej hodiny od uskutočnenia objednávky s okamžitou fixáciou.

 1. B) Odložená fixácia

 

K tejto fixácii dochádza:

 

len na požiadanie pri internetových objednávkach, kedy súhrn investičných produktov nepresiahne sumu 15 000 EUR (15 000 EUR vo fixačných hodinách).

pri zvolenej platbe bankovým prevodom alebo vkladom na bankový účet

fixácia prebieha až po pripísaní čiastky na náš účet

zákazník je individuálne informovaný o aktuálnej cene investičných kovov, pričom:

je cena pre Vás priaznivá a rozhodnete sa zafixovať túto cenu, alebo

je cena pre Vás nepriaznivá a rozhodnete sa fixáciu odložiť a počkať si na lepšiu cenu. V tomto prípade je úplne na Vás, kedy sa rozhodnete cenu fixovať a stačí iba e-mailom, alebo telefonicky potvrdiť túto cenu v rámci fixačnej doby.

*Aktuálna spotová cena - je cena, ktorá je podkladom pre kalkuláciu predajnej ceny koncovému zákazníkovi. Vychádza z aktuálnych objemov obchodov zrealizovaných na niekoľkých celosvetových komoditných burzách (napr .: NYMEX, GLOBEX v New Yorku, LBMA v Londýne či burzy v Tokiu, Hong Kongu alebo v Singapure). Z tohto dôvodu sú ceny neustále aktualizované (okrem štátnych sviatkov a nepracovných dní) a preto predstavujú flexibilnejší a výhodnejší spôsob pre investora zrealizovať investíciu v ten okamih, ktorý považuje za výhodný.

 

**Menový pár EUR/USD - v rámci obchodovania s európskymi rafinériami (zo Švajčiarska, Rakúska a pod.) a dodávateľmi vychádzame pri kalkulácii predajnej ceny z ceny v eurách. Kurz dolára v tomto smere slúži len na určenie spotovej ceny a v rámci obchodovania rafinérií.

Vedomosti sú bohatstvo

Predtým, ako kúpite nový dom, si urobíte prieskum trhu, však? Prečo by ste teda mali svoje úspory investovať do zlata alebo striebra, bez toho aby ste vedeli, do čoho presne...

 • Bezplatná konzultácia

  Poskytneme vám bezplatnú konzultáciu, počas ktorej s vami preberieme vaše investičné ciele a požiadavky.

 • Odborné analýzy

  Ponúkneme vám odborné analýzy trhu s drahými kovmi, aby ste mali prehľad o aktuálnej situácii a trendoch.

 • Tvorba portfólia

  Pomôžeme vám s tvorbou portfólia s investičnými kovmi, ktoré bude zodpovedať vašim individuálnym potrebám a preferenciám.

 • Dlhodobá podpora

  Poskytneme vám dlhodobú podporu a budeme vám k dispozícii pre zodpovedanie vašich otázok a poskytovanie profesionálneho poradenstva.