Zlato v roku 2023, Bilancia zlata v roku 2023

Zlato v roku 2023

Keďže sa blíži koniec roka, je tu znova čas bilancovania a v tomto duchu sa pozrieme aj na výkon zlata za rok 2023. Na zlato sa pozrieme cez viaceré uhly a začneme s porovnaním s indexom S&P 500.

Rok sa začal sľubným tempom zlata, keďže globálna neistota naďalej pretrvávala v dôsledku zotrvania geopolitického napätia a obáv z inflácie. Investori sa obrátili na zlato ako na bezpečný prístav pri viacerých globálnych udalostiach, jednou z najväčších tento rok bol útok na Izrael a následná vojenská odpoveď, ktorá posunula zlato na strmý percentuálny rast.

Na začiatku roka zlato zaznamenalo sporadické výkyvy, kdežto najväčšie obdobie volatility sme zaznamenali posledné tri mesiace v roku, čo spôsobilo, že jeho hodnota menej predvídateľne oscilovala a to vo vysokej miere. Index S&P 500 väčšinu roka zaostával, najväčší skok index zaznamenal až na záver roka. V Októbri dokonca zlato prekonalo výkon S&P 500, ktorý sa na záver dotiahol a percentuálne predbehol zlato. S&P 500 v roku 2023 poskočil o viac ako 22%, zlato si tento rok polepšilo o viac ako 11%.

2023: Historický vrchol ceny zlata

V roku 2023 zlato dosiahlo svoj nový maximálny vrchol a to prvý decembrový týždeň. Tento vrchol bol vystriedaný Ďalším pádom, avšak cena zlata stále zostáva na historických výškach. Prečo teda zlato dosiahlo tak náhly rekord? Trhy sa podpísali na príbehu, že prvá zmena sadzieb z 22-ročného maxima 5,25% na 5,50% by mohlo prísť už koncom prvého nasledujúceho kvartálu, podľa slov pána Powella z FEDu. Z podobných vyhliadok benefituje práve zlato, pretože sa jedná o zápornú koreláciu na vyhliadky doláru, čím investorov tlačí k vnímanej bezpečnosti kovu. Zaujímavé tiež bolo, že záver roka bol rovnako silný pre zlato, ale aj pre akcie indexu S&P 500, ktoré majú často opačnú koreláciu, no výnimky v tomto prípade potvrdzujú pravidlo.

xaueur 2023 výkon zlata v roku 2023 zlato v roku 2023

Zlato a ostatné kovy

Striebro sa často považuje za volatilnejšieho súrodenca zlata, no tento rok vo veľkej miere odrážalo výkyvy zlata. Aj napriek tomu vykazovalo vyššiu volatilitu, ako to bolo očakávané. Aj keď striebro rovnako slúži aj ako ochrana proti ekonomickým neistotám, striebro zažilo výraznejšie cenové výkyvy, ovplyvnené priemyselným aj investičným dopytom. Jeho volatilita viedla k obdobiam, kedy dokázalo prekonať výkonnosť zlata v percentách, najmä počas turbulencií na trhu. Je treba rátať, že tieto obraty nie sú dlhodobé a volatilita neustále pokračuje. 

Platina, známa pre svoje využitie v priemyselných odvetviach a tiež ako uchovávateľ hodnoty, čelila výzvam v dôsledku posunu dopytu z automobilového sektora, kde sa vo veľkej miere využíva v katalyzátoroch. Ekonomická neistota ako aj neistota využitia platinových kovov ovplyvnila jeho dopyt, čo malo za následok výkonnosť, ktorá bola v porovnaní so zlatom relatívne menej priaznivá. Trhový problém využitia platinových kovov v automobilovom priemysle radikálne okresal cenu najdrahších kovov ako je Ródium, ktoré za posledné tri roky stratili veľkú časť svojej historickej trhovej ceny. Ródium kleslo za necelé tri roky o viac ako 85% svojej hodnoty. Ostatné platinové kovy na tom nie sú omnoho lepšie a jedná sa o náročné obdobie pre túto skupinu kovov.

Paládium: Podobne ako pri ostatných platinových kovoch, najmä v automobilovom priemysle čelilo paládium obrovským problémom. Napriek silnému nárastu v predchádzajúcich rokoch zaznamenali ceny paládia v roku 2023 väčšiu volatilitu v dôsledku obmedzení ponuky a kolísajúceho dopytu. Výkonnosť do značnej miery odrážala súhru priemyselných faktorov a nálad investorov.

Je férové poznamenať, že platinové kovy momentálne nie sú ideálnym prostriedkom na uchovanie hodnoty, hlavne v porovnaní so zlatom. Tento trend je možné očakávať aj v nasledujúcich rokoch.

Záver

Pri spätnom pohľade bol rok 2023 poznačený nepredvídateľnosťou a odlišnými trhovými pnutiami, čo spôsobilo, že zlato sa plavilo cez búrlivé vody volatility. Aj keď zlato neprekonalo index S&P 500, ako sa na záver roka očakávalo, jeho úloha ako bezpečného prístavu a uchovávateľa hodnoty zostala nedotknutá, a to aj napriek mnohým výzvam. Zlato jednoznačne potvrdilo svoju dominantnú pozíciu medzi všetkými cennými kovmi a zaistilo atraktívne percentuálne zhodnotenie.

Pri pohľade do budúcnosti zostáva budúcnosť zlata prepojená s vyvíjajúcim sa ekonomickým prostredím. Ako sa globálna dynamika novej multipolarity naďalej vyvíja, pôvab zlata ako zaistenia proti inflácii a menovým neistotám bude brať na obrátkach aj v roku 2024, s podobnými vyhliadkami rastu a možného nového maxima ceny zlata.

 

Späť na blog

Pridať komentár