Platinová skupina kovov

Platinová skupina kovov

Pri slovnom spojení cenné kovy si väčšina z nás spomenie na zlato, striebro, či platinu. No v skutočnosti existujú ešte omnoho cennejšie a vzácnejšie kovy, s ktorými sa bežne nestretávame. Väčšinu z týchto super vzácnych kovov tvoria kovy z platinovej skupiny.

Čo je to platinová skupina kovov? 

Patria sem kovy (Chemické prvky) okolo prvku Platiny v periodickej tabuľke, ktoré zároveň držia podobné vlastnosti aké má platina. Ide o prechodné kovy, ktoré sa nachádzajú v bloku d, v skupinách 8, 9 a 10, periódach 5 a 6. (Zlato a Striebro nasledujú ako ťažšie prvky v skupine 11). Fyzikálne a chemické vlastnosti týchto kovov sa vyznačujú extrémnou odolnosťou; nekorodujú, neoxidujú, dokonca ani vo vode a ich odolnosť voči kyselinám je neporovnateľne vyššia akú má zlato. Zlato sa totiž dá rozpustiť v kyseline lučavke kráľovskej a striebro je náchylné na chemický proces so sírou vo vzduchu, čím vzniká podobný efekt ako pri oxidácii. Platinové kovy tiež patria medzi najťažšie a najhustejšie prvky s najvyššími bodmi tavenia.

Ktoré kovy sem patria? Platina, Paládium, Irídium, Ródium, Osmium a Ruténium.

Prečo sú vzácnejšie?

V prírode sa ich nachádza niekoľkonásobne menej. Pre porovnanie, ročná produkcia striebra sa nachádza na úrovni 25 tisíc ton. Zlato: 3000 ton.

Paládium: 210 ton, Platina 170 ton, Ródium 30 ton, Ruténium 30 ton, Irídium < 3tony, Osmium <1 tona.

Použitie platinových kovov

Platinové kovy sa používajú v chemickom priemysle ako katalyzátory, v kozmickom priemysle vďaka extrémnej tepelnej a tlakovej odolnosti (irídium), v automobilovom priemysle tiež v katalyzátoroch, kde pomáhajú redukovať emisie (ródium). Taktiež sa používajú pri šperkoch (platina a paládium), alebo je tiež možné investovať do fyzických tehličiek a zliatkov týchto cenných kovov (platina, paládium, ródium, ruténium).

Späť na blog

Pridať komentár