Zlato na vrchole: Oplatí sa nakupovať? investicne zlato goldvault.sk

Zlato na vrchole: Oplatí sa nakupovať?

Zlato opäť prekonalo magickú hranicu 2 400 dolárov za uncu a smeruje k novým rekordom, ako tomu bolo aj minulý rok. V takýchto situáciách niektorí investori často váhajú, či je vhodný čas na nákup. Táto otázka nemá jednoznačnú odpoveď, pretože závisí od viacerých faktorov a preferencií jednotlivého investora.

Zlato môžeme vnímať ako prostriedok na zhodnotenie peňazí, alebo ako bezpečný prístav, ktorý chráni majetok v čase kríz. Motivácia pre investíciu do zlata sa môže líšiť. Každý investor by mal najprv zvážiť časový horizont svojej investície do zlata. Krátkodobí investori (na obdobie jedného až piatich rokov) budú mať iný prístup ako tí, ktorí budujú dlhodobé portfólio na obdobie jednej dekády. V oboch prípadoch však zlato môže byť užitočné v rámci diverzifikácie portfólia, pretože má nízku koreláciu s inými aktívami. Umiestnenie časti kapitálu do zlata môže slúžiť ako poistka, ktorá zmierňuje prípadné straty v akciovom portfóliu, bez ohľadu na časový horizont investície.

Zlato je už stáročia považované za bezpečný prístav v kritických časoch, čo dokazujú aj nedávne udalosti. Po vypuknutí vojnového konfliktu na Ukrajine alebo eskalácii napätia na Blízkom východe investori masovo nakupovali zlato, čo viedlo k rastu jeho ceny. Bezpečie, ktoré poskytuje vlastníctvo zlata, nenájdeme v žiadnom inom investičnom aktíve. V časoch geopolitických kríz alebo vojen ponúka zlato jedinečnú garanciu zachovania hodnoty majetku. V prípade katastrofických scenárov môže byť vlastníctvo fyzického zlata kľúčové na ochranu majetku.

V posledných rokoch sme svedkami, ako centrálne banky rôznych krajín hromadia zlato. Neustále zvyšujú svoje zlaté rezervy, čím si vytvárajú ochranu pred geopolitickými a ekonomickými krízami. Pre centrálne banky zlato predstavuje ochranu a stabilitu, pričom jeho rastúca hodnota je vítaným bonusom.

Podobne by mal každý investor vnímať zlato ako neoddeliteľnú súčasť svojho portfólia. Portfólio by malo byť zložené z rôznych druhov aktív, aby bolo čo najmenej rizikové. Zlato, ako symbol bezpečia, by nemalo chýbať. Odborníci odporúčajú alokovať do zlata 5 až 25 percent investícií, v závislosti od typu investora.

Vysoké cenové úrovne môžu niektorých investorov odrádzať, ale súčasné makroekonomické a geopolitické podmienky naznačujú, že zlato bude pokračovať v raste. Samozrejme, aj zlato podlieha cenovým korekciám. Súčasná investícia sa môže zdať nesprávna počas obdobia poklesu, ale je dôležité zamerať sa na celkové obdobie investície.

Všeobecne platí, že ak ešte zlato vo svojom portfóliu nemáte, môžete svoj prvý nákup urobiť v akejkoľvek fáze trhového cyklu. Pri poklese ceny môžete dokupovať, čím sa vaša priemerná nákupná cena zníži. Ak cena neklesne, profitujete z prvého nákupu.

Späť na blog

1 komentár

Ja nakupujem pravidelne. Cena sa mi tak priemeruje. Váš obchod mam veľmi rád.

Marek

Pridať komentár