Zlato verzus Platinové kovy

Zlato verzus Platinové kovy

Už viackrát sme sa v našich článkoch zaoberali otázkou zlata voči striebru, o ich výhodách, ako aj o tom, do ktorého kovu je lepšie investovať. Dnes sa však pozrieme na porovnanie medzi zlatom a platinou, a inými kovmi platinovej skupiny.

Platinové kovy sú v prírode výrazne vzácnejšie ako zlato, keďže ich ročná produkcia je stovky až tisícnásobne menšia. Pre ilustráciu je ročná produkcia zlata asi 3000 metrických ton. Produkcia platiny je len 170 ton. Vzácne platinové kovy ako Irídium, Ródium, Osmium, Ruténium nepresiahnu ročnou produkciou individuálne ani 30 ton. Prevalencia týchto ťažkých prechodných kovov v prírode je veľmi nízka, viď grafiku nižšie. 

A teraz sa možno pýtate zásadnú otázku: Ak sú platina a kovy platinovej skupiny tak vzácne, prečo potom ich trhová cena nižšia ako cena zlata?

Je to správna otázka. Platiny je omnoho menej, no jej cena na trhu je už od roku 2011 nižšia ako trhová cena zlata. Cenu však nediktuje len vzácnosť, ale aj dopyt a využitie v priemysloch. Využitie platiny je omnoho nižšie ako dopyt po zlate a táto rovnica platí aj pre ultra-vzácne osmium. Kovy ako ródium a irídium sú cenovo drahšie ako zlato práve vďaka ich využitiu. Nižšie je graf vývoju ceny zlata a platiny. 

Do platiny sa však dá investovať rovnako, ako do fyzického zlata. Oplatí sa to? Platina ponúka vyššiu volatilitu, čím negarantuje rovnakú stabilitu uchovávania hodnoty a kúpnej sily. Je však dôležité podotknúť že industriálny dopyt po platine znovu rapídne narastá. V dôsledku to znamená, že nemôžeme platinu vylúčiť ako potenciálne silnú investíciu do budúcnosti.

 

Späť na blog

Pridať komentár