Zlato a Blockchain, zlatý blockchain, syntetické zlato, investicne zlato, goldvault.sk

Zlato a Blockchain?

Nedávno sa na bankovom trhu objavil nový investičný produkt, ktorý sľubuje prepojenie zlata ako cenného kovu s technológiou blockchain, ktorú poznáme zo sveta kryptomien. Tento produkt predstavila banka HSBC a volá sa HSBC Gold Token.

HSBC Gold Token, je ako z názvu vyplýva - digitálny token, ktorý má byť krytý fyzickým zlatom priamo v trezoroch banky HSBC. Z toho vyplýva, že token by si mal udržiavať istú cenovú stabilitu práve vďaka tomu, že je krytý zlatom. Jedná sa teda o experiment navrátenia k zlatému štandardu, avšak len v digitálnej podobe.

Tento blockchainový produkt predstavuje nový spôsob investovania do zlata, pričom vlastnícke práva sú zaznamenané prostredníctvom distribuovanej ledger technológie. HSBC Gold Token teda ponúka niekoľko výhod, akými sú:

Zvýšená transparentnosť vďaka použitiu Blockchainu,

Krytie zlatom, čo je v dnešnej dobe znovu unikát,

a Jednoduchosť, či digitálna prístupnosť, ako nový spôsob investovania do zlata.

Je ale nesmierne dôležité zvážiť aj veľké nevýhody či neistoty, najmä v porovnaní s investovaním do fyzického zlata.

Nevýhody Investovania do Tokenizovaného Zlata

 1. Čiastočné vlastníctvo vs. Plná kontrola

  Investovanie do HSBC Gold Token znamená nadobudnutie len čiastočného vlastníctva zlatých rezerv, namiesto fyzického držania zlata. Pre mnohých investorov spočíva atraktívnosť zlata v jeho hmatateľnosti—a v reálnom, fyzickom aktíve, ktoré môžu držať a skladovať sami. Táto hmatateľnosť poskytuje pocit bezpečia a priamu kontrolu nad ich investíciou. Naopak, pri tokenizovanom zlate sú investori závislí na digitálnom zastúpení a entite, ktorá spravuje zlaté rezervy, pričom tieto fyzické rezervy retailový investor nevlastní! Navyše, banka môže vaše investované peniaze použiť na úplne iný účel, kde ich zhodnotí a Vám vráti len podiel na zhodnotení tohto stanoveného produktu.

 2. Regulačné a právne neistoty

  Aj keď je produkt HSBC regulovaný Komisiou pre cenné papiere a futures (SFC) v Hongkongu, regulačné prostredie pre digitálne aktíva sa stále vyvíja. Budúce regulačné zmeny by mohli ovplyvniť legálnosť a funkčnosť tokenizovaných zlatých produktov. Fyzické zlato, na druhej strane, je dobre zavedená investícia s jasnými regulačnými rámcami po celom svete, poskytujúcimi väčšiu dlhodobú bezpečnosť. Pre ďalšie porovnanie fyzického zlata oproti digitálnym tokenom či kryptomenám, môžte prejsť na článok Zlato Vs. Kryptomeny.

 3. Závislosť na technológii 

  Tokenizované zlato silne závisí na blockchainovej technológii. Táto závislosť prináša rôzne riziká, vrátane technických závad, kybernetických hrozieb a systémových zlyhaní. Ak by základná technológia narazila na problémy, mohlo by to ovplyvniť vlastnícke záznamy a prístup k zlatým tokenom. Fyzické zlato je imúnne voči takýmto technologickým zraniteľnostiam; zostáva stabilné a prístupné bez ohľadu na technologické pokroky alebo zlyhania.

 4. Trhová Likvidita 

  Trh pre tokenizované zlato je stále relatívne nový a môže postrádať likviditu a akceptáciu, ktorú majú tradičné zlaté trhy. To môže sťažiť rýchly nákup alebo predaj zlatých tokenov za spravodlivú cenu. Banky si môžu stanoviť pravidlá na minimálnu dobu držania tokenu, či iné spôsoby viazania. Naopak, fyzické zlato má dobre zavedený trh s vysokou likviditou, čo umožňuje investorom obchodovať so zlatom ľahšie a často za predvídateľnejšie ceny - kedykoľvek a kdekoľvek.

 5. Ďalšie riziká 

  Investovanie do HSBC Gold Token znamená dôverovať bankovým opatrovníckym riešeniam na uskladnenie fyzického zlata, ktoré podporuje tokeny. Akékoľvek zlé hospodárenie alebo prevádzkové zlyhania zo strany HSBC by mohli ohroziť bezpečnosť zlatých rezerv. Fyzické zlato, ak je skladované súkromne alebo v renomovaných trezoroch, eliminuje tieto riziká tretích strán, poskytujúc investorom priamu kontrolu nad zabezpečením svojich aktív. Navyše, tento produkt je oficiálne bankou HSBC nazvaný ako ''Paper Gold Scheme'', čo hovorí o jasne o tom, ako chce banka použiť vaše peniaze.

 6. Trhové špecifiká

  Aj keď je hodnota fyzického aj tokenizovaného zlata ovplyvnená trhom zlata, tokenizované zlato by mohlo zažiť dodatočnú volatilitu kvôli technologickým faktorom a trhovému vnímaniu digitálnych aktív. Hodnotenie fyzického zlata je priamočiarejšie a tradične sa považuje za stabilnú hodnotovú rezervu, najmä počas ekonomických neistôt.

Prečo je Fyzické Zlato Lepšou Voľbou

Pre investorov, ktorí hľadajú bezpečnú, hmatateľnú a časom overenú investíciu, zostáva fyzické zlato lepšou možnosťou. Tu sú dôvody:

 • Hmatateľnosť a Plné Vlastníctvo: Fyzické zlato poskytuje pocit vlastníctva a bezpečnosti, ktoré digitálne tokeny nemôžu dosiahnuť.
 • Stabilné Regulačné Prostredie: Regulačný rámec pre fyzické zlato je dobre zavedený a nepravdepodobne sa drasticky zmení.
 • Žiadne Technologické Riziká: Fyzické zlato nie je predmetom technologických zlyhaní alebo kybernetických hrozieb.
 • Garantovaná Likvidita: Fyzické zlato má dobre zavedený, vysoko likvidný trh, predať a nakúpiť môžete kdekoľvek a kedykoľvek.
 • Priama Kontrola: Investori majú priamu kontrolu nad skladovaním a bezpečnosťou svojho fyzického zlata.

Aj keď HSBC Gold Token predstavuje vzrušujúcu inováciu vo finančnom svete, potenciálni investori musia tieto nevýhody starostlivo zvážiť. Lákavosť blockchainového zlata môže byť silná, ale pre tých, ktorí uprednostňujú bezpečnosť, hmatateľnosť a regulačnú stabilitu, tradičné fyzické zlato zostáva lepšou investičnou voľbou. Ako vždy, dôkladný výskum a osobná finančná konzultácia sú odporúčané pred akýmkoľvek investičným rozhodnutím.

Späť na blog

Pridať komentár