Slovenské zlato slovenské zlaté rezervy slovenské zásoby zlata

Slovenské zlaté rezervy

Koľko zlata drží Slovenská republika a kde je uložené? Na tieto otázky sa spoločne pozrieme v tomto článku.

Podľa údajov z roku 2014, Slovensko malo zlaté rezervy vo výške 31,7 ton zlata, no väčšina z týchto rezerv je uložená v druhom najväčšom trezore sveta, v Bank of England v Londýne. Tento krok však nie je ojedinelý, keďže len 6% zlata v tomto trezore patrí Spojenému kráľovstvu. Všetko ostatné zlato v hodnote viac ako 200 miliárd je vkladom ostatných krajín, ktoré si v tomto trezore svoje zásoby uskladňujú. Zrejme sa pýtate, prečo všetky krajiny uskladňujú svoje zlato práve v Londýne? Toto usporiadanie umožňuje centrálnym bankám prístup k likvidite londýnskeho trhu so zlatom, čo im umožňuje požičiavať, predávať alebo nakupovať zlato. Práve vďaka tomu môžu krajiny a ich centrálne banky na princípe úschovy zlata v Bank of England ročne zarábať na tomto zlate. 

Čo hovorí Národná banka Slovenska?

Presne to isté: ''Už pri delení aktív ČSFR bola časť slovenského investičného zlata v trezoroch Bank of England. Ďalšiu časť vyviezla NBS v rokoch 1997-2000. Londýn jedným z najdôležitejších finančných centier sveta, naše zlato tam prostredníctvom rôznych, takzvaných swapových operácií zarába približne 5 miliónov eur ročne.''

Čo sa týka Slovenskej republiky, držba vyše 30 ton zlata v Londýne tým v praxi dokáže zarobiť 5 miliónov eur ročne a to prostredníctvom prístupných swap nástrojov, ktoré by nebolo možné na Slovensku zužitkovať.

Dnes sa odhaduje hodnota národných rezerv na úrovni 1,7 - 1,8 miliárd eur. S rýchlo rastúcou trhovou cenou zlata je však možné konštatovať, že hranicu 2 miliárd eur Slovensko prekročí maximálne do pár rokov, keďže hodnota slovenského zlata v roku 2020 bola ešte na úrovni 1,3 miliardy eur.

Späť na blog

Pridať komentár