Trezor zlata v hodnote 200 miliárd

Trezor zlata v hodnote 200 miliárd

Čo sa týka množstva fyzického zlata držaného v trezoroch, tak práve Bank of England by bola svojou hodnotou inštitúcia na prvom mieste v Európe a na druhom mieste na svete, jedine za New York Federal Reserve Bank.

Systém, ktorý sa vyvinul na skladovanie zlatých tehličiek v Bank of England, odráža rôzne aspekty histórie banky. Samotné Spojené kráľovstvo nepatrí medzi najväčších držiteľov zlatých tehličiek, čo sa môže zdať trochu zvláštne vzhľadom na to, že Anglicko bolo na dlhý čas domovom zlatého štandardu.

Spojené kráľovstvo ako offshore lokalita s dlhou históriou stability a jej tradičnou úlohou ako centra svetového trhu so zlatom bolo mnohými európskymi krajinami vnímané ako bezpečné miesto na uskladnenie zlata. To je dôvod prečo sa v priebehu 20. storočia dostávali zlaté tehličky z celého sveta práve do Bank of England.

Len približne 6 % zlata v trezoroch banky je držaných v mene ministerstva financií Spojeného kráľovstva. Veľká väčšina z približne 400 000 tehličiek uložených v deviatich trezoroch hlboko pod kanceláriami banky na Threadneedle Street je držaná v mene iných centrálnych bánk a podobných inštitúcií. Viacerí členovia LBMA, ktorým boli udelené možnosti zlatého účtu v banke, môžu tiež držať zlato v jej trezoroch. Toto usporiadanie umožňuje centrálnym bankám prístup k likvidite londýnskeho trhu so zlatom, čo im umožňuje požičiavať, predávať alebo nakupovať zlato. Celková hodnota týchto tehličiek v trezoroch Bank of England presahuje hodnotu €220 miliárd

V dôsledku toho je hlavný trezor Bank of England veľmi aktívny a jej zamestnanci musia byť schopní rýchlo a efektívne spracovať prichádzajúce a odchádzajúce tehly. Na uľahčenie týchto procesov bol prijatý systém používania pevných oceľových a drevených paliet, z ktorých každá má kapacitu 80 tehličiek zlata (približne jedna tona).

Späť na blog

Pridať komentár