Produkcia zlata rastie, Rastie dopyt zlata Rastie dopyt aj produkcia zlata, investicne zlato goldvault.sk

Produkcia zlata rastie

Nie je žiadnym tajomstvom, že ceny zlata dosiahli rekordné hodnoty v roku 2024. Avšak produkcia zlata tiež stúpa: celková produkcia zlata v prvom kvartáli 2024 bola 1 238 ton, čo je o 2,6 % viac ako v rovnakom období roku 2023.

Nie je preto žiadnym prekvapením, že krajiny chcú využívať svoje prírodné zdroje zlata v maximálnej miere. Nižšie je nový zoznam Top 10 producentov zlata (krajín) za prvý kvartál 2024:

  1. Čína - 370 ton
  2. Austrália 310 ton
  3. Rusko 310 ton
  4. Kanada 200 ton
  5. USA 170 ton
  6. Kazachstan 130 ton
  7. Mexiko 120 ton 
  8. Indonézia 110 ton
  9. Južná Afrika 100 ton
  10. Uzbekistan 100 ton

 

Čína na vrchu

Čína je teda v súčasnosti zodpovedná za 10 % celkovej svetovej produkcie zlata. Keď sa pozrieme na údaje z US Geological Survey, krajina bola v roku 2023 krajinou s najvyššou ťažbou zlata 🏆, vyprodukovala 370 metrických ton – nárast o približne +7 % v porovnaní s rokom 2022. Tieto čísla len potvrdzujú jasný trend: Silno rastie nielen dopyt, ale aj globálna produkcia zlata.

Austrália a Rusko vyprodukovali v roku 2023 okolo 310 ton zlata, takže boli spoločne na druhom mieste medzi najväčšími producentmi.

Kanada sa umiestnila na štvrtom mieste v krajinách produkujúcich zlato s 200 tonami v roku 2023 - pred Spojenými štátmi, ktoré v roku 2023 vyprodukovali 170 ton.

Koľko zlata ešte zostáva na ťažbu vo svete?
Zlato je, ako iste vieme, cenné predovšetkým vďaka svojej rarite. Ale so stovkami, ba tisíckami ton, ktoré sa každý rok vyťažia, koľko zlata nám ešte zostáva v zemi? Ak je zlata tak málo, môžeme ešte nájsť viac? Podľa Svetovej rady pre zlato sa už vyťažilo viac ako 212 000 ton zlata. Takmer 45 % tohto zlata je vo forme šperkov a 22 % je držaných ako investičné zlato

Môžeme ešte nájsť nové ložiská zlata?
Bohužiaľ, väčšina prírodných zásob zlata už bola objavená. Inak povedané, väčšina svetového zlata už je nad zemským povrchom, nie pod ním. Americká geologická služba USGS však odhaduje, že na vyťaženie stále čaká okolo 57 000 ton zlata. Pre podrobnejšie zodpovedanie týchto otázok si môžete prečítať náš blogový príspevok: Koľko je na svete zlata?

Späť na blog

Pridať komentár