Zlatý Vatikán: Tajomstvá a Poklady Vatikánskeho mestečka

Zlatý Vatikán: Tajomstvá a Poklady Vatikánskeho mestečka

Financie Vatikánu boli vždy zahalené istým rúškom tajomstva. Až donedávna nikto skutočne nepoznal žiadne podrobnosti o finančných záujmoch a majetku Vatikánu. Zamysleli ste sa napríklad niekedy nad tým, koľko zlata drží Vatikán? Poďme sa pozrieť na to spoločne pozrieť.

Zlato a iné aktíva
Podľa článku v International Business Times z konca roku 2014 sa uvádzalo, že Vatikán mal zlaté rezervy v hodnote približne 20 miliónov dolárov, ktoré uchovával Federálny rezervný systém USA. Okrem zlata držal Vatikán na rôznych účtoch aj majetok v hodnote 764 miliónov dolárov a ich globálne aktíva dosahovali hodnotu 64 miliárd dolárov.

Vatikán má teda medzinárodne uložené zlaté rezervy, ako aj nespočetné množstvo predmetov, ktoré obsahujú istú formu zlata. Umelecké diela a liturgické predmety tvoria celosvetovo doslova tony zlata. Celkové množstvo zlata v držbe Vatikánu sa ukazuje ako nemožné presne vypočítať. Niektorí odborníci však hovoria, že tieto zlaté aktíva Vatikánu presahujú hranicu 50 miliónov dolárov.

Transparentnosť
Súčasný pápež František sa len nedávno rozhodol zreformovať vatikánske finančné výkazníctvo. Odvolal Radu talianskeho úradu pre finančné informácie a nahradil ich medzinárodnými zástupcami. Zverejnil aj vatikánske finančné záznamy. Pred rokom 2014 bolo ťažké nájsť takmer čokoľvek súvisiace s finančnými transakciami Vatikánu. Táto situácia sa postupne mení smerom k väčšej, avšak nie úplnej transparentnosti. 

Pôvod zlata
Odkiaľ sa ale vzalo vatikánske zlato? Je náročné presne odpovedať, keďže katolícka cirkev existuje už 2000 rokov, takže dáva zmysel, že počas tohto obdobia sa nazbieralo značné množstvo zlata, umenia a iných artefaktov. Uvádza sa, že veľká časť zlata, ktoré Vatikán vlastní, je výsledkom jednotlivcov a duchovných, ktorí v priebehu storočí stavali a navrhovali kostoly a obradné predmety. Títo jednotlivci začlenili zlato do svojich diel v mene oslavy Boha. Vatikán uchováva fyzické zlato v trezoroch, aby zabezpečil svoje rôzne investície a obchodné záujmy. Väčšina celkového zlata však nepredstavuje tehličky, ale už spomínané zlato v cenných predmetoch.

Investičné aktivity                                                                                                  Vatikán však nielen drží aktíva, ale snaží sa aj investovať a zhodnocovať svoj majetok. Vatikánsky investičný úrad dosiahol v roku 2022 zisk 32,27 milióna eur a celou sumou prispel do prevádzkového rozpočtu Vatikánu, uviedol biskup Nunzio Galantino, predseda Správy dedičstva Svätej stolice.

Zisk bol takmer o 6 miliónov eur nižší, ako investície zarobili v roku 2021, uviedol biskup vo výročnej správe administratívy, ktorá je známa pod talianskou skratkou APSA a ovláda väčšinu vatikánskeho portfólia vrátane nehnuteľností. Práve nehnuteľnosti tvoria hlavný tok príjmov pre Vatikán. Výročné správy uvádzajú, že APSA priamo spravuje 4 072 nehnuteľností, medzi ktoré patria nielen kostoly, ale aj vatikánske kancelárske budovy, rezidencie pre vatikánskych úradníkov a byty prenajímané zamestnancom Vatikánu, komerčné kancelárske priestory a poľnohospodárska pôda. Len 19 % nehnuteľnosti sa prenajíma na otvorenom trhu, pričom 12 % sa prenajíma za znížené sadzby zamestnancom alebo zamestnancom na dôchodku; zvyšok používajú vatikánske úrady alebo rehole. Vatikán však naďalej premýšľa nad čo najlepšou stratégiou zhodnotenia svojich aktív aj do budúcnosti.

Späť na blog

Pridať komentár