Volatilita medzi zlatom a striebrom: Aký je rozdiel?

Volatilita medzi zlatom a striebrom: Aký je rozdiel?

Investori si majú dlhodobo v obľube ako zlato, tak aj striebro, ale tieto dva drahé kovy totiž neboli stvorené ako rovnocenné. Zlato je v skutočnosti oveľa menej volatilné ako striebro. Prečo a ako to môže ovplyvniť vašu investíciu?

Možno ste už boli svedkami obrovských výkyvov ceny striebra, kovu známeho svojou náladovosťou a nepredvídateľnou povahou. Prečo sa však zdá, že zlato, jeho vzácny náprotivok, stojí pevne tvárou v tvár chaosu?

Je to fascinujúca otázka, ktorá si vyžaduje hlboké pochopenie trhov a faktorov, ktoré ich ovplyvňujú. Čo je to ale volatilita? Zjednodušene povedané, volatilita je miera toho, ako výrazne sa cena aktíva mení v čase.

Dá sa to prirovnať k počasiu. Tak, ako môže byť počasie v jednu chvíľu pokojné a v druhej búrlivé, aj hodnota aktíva môže divoko kolísať. Na finančných trhoch je volatilita rozhodujúcim faktorom pri určovaní rizikového profilu investície. Vysoko volatilné aktíva sú rizikovejšie, pretože ich ceny môžu výrazne kolísať, čo sťažuje ich predpovedanie.

Zlato sa ale považuje za pomerne stabilné aktívum. Aj keď sa jeho cena môže krátkodobo výrazne líšiť, vždy si zachovala svoju hodnotu a dlhodobo dokonca rástla. Napríklad hodnota zlata vzrástla z približne 38 dolárov za uncu v roku 1972 na viac ako 2 000 dolárov za uncu v roku 2023.

Prečo je striebro volatilnejšie? Existuje niekoľko dôvodov:

1. Menší trh

Trh so striebrom je výrazne menší ako trh so zlatom, s nižším objemom obchodov a menším počtom účastníkov. To v podstate znamená, že zmeny v ponuke a dopyte môžu mať oveľa väčší vplyv na cenu striebra, čo má za následok vyššiu volatilitu. Táto menšia veľkosť trhu tiež uľahčuje špekulantom manipuláciu s cenou striebra prostredníctvom koordinovaného nákupu alebo predaja. Tento typ manipulácie môže prispieť k náhlym zmenám cien.

2. Širšie spektrum využitia striebra

Široká škála priemyselných aplikácií striebra je jedným z hlavných dôvodov, prečo je volatilnejšie ako zlato. Na rozdiel od zlata, ktoré sa primárne používa na investície a šperky, striebro sa používa v rôznych priemyselných aplikáciách, ako je elektronika, solárne panely, batérie a lekárske zariadenia. To znamená, že dopyt po striebre je silne ovplyvnený ekonomickými a geopolitickými faktormi, ktoré ovplyvňujú odvetvia, v ktorých sa používa. Náhla technologická zmeny v týchto odvetviach dokáže rozkolísať cenu striebra jednoduchšie, ako by to bolo pri zlate.

3. Ťažba a trhový sentiment

Ponuka striebra je silne závislá od ťažobnej produkcie, ktorá podlieha rôznym faktorom, ktoré môžu ovplyvniť úroveň produkcie a výrobné náklady. Ťažobné spoločnosti môžu napríklad čeliť narušeniam svojich dodávateľských reťazcov v dôsledku politickej nestability, prírodných katastrof alebo pracovných sporov. Keďže produkcia striebra je niekoľkonásobne vyššia ako pri zlate, aj výkyvy v ročnom vyprodukovanom množstve striebra môžu byť značné rozdiely. 

Sentimenty investorov, ako inštitucionálnych, alebo retailových môžu rovnako posielať cenu striebra na oba smery. Niekedy sa striebro môže zdať špekulatívne, inokedy je vítané ako cenná alternatíva.

Nedávny príklad z praxe?

V posledných rokoch sme videli príklady relatívnej stability zlata. V roku 2020 spôsobila pandémia COVID-19 značné narušenie globálnych finančných trhov. V prvých dňoch pandémie klesli ceny zlata aj striebra, keď investori utekali za hotovosťou. Cena zlata sa však rýchlo odrazila a dosiahla rekordné maximá, zatiaľ čo cena striebra naďalej zaznamenávala výraznú volatilitu.

Aký je záver?

Zlato a striebro sú už tisíce rokov cenené pre svoju krásu a vzácnosť.
Investovanie do zlata môže byť vo svete financií silným prostriedkom, pretože poskytuje výhody, ako je diverzifikácia, potenciál pre dlhodobé zisky a je uchovávateľom hodnoty vďaka jeho obmedzenej ponuke, kultúrnemu významu a preukázanému statusu bezpečného prístavu.

Na druhej strane, zatiaľ čo pohyby cien striebra sú väčšie ako pohyby zlata, striebro si môžete kúpiť vďaka výhodám jeho diverzifikácie, priemyselnému dopytu, obmedzenej ponuke a potenciálu vyššej miery rastu.

V každom prípade je výhodné mať vo svojom investičnom portfóliu zlato aj striebro, najmä ak chcete zvýšiť svoju expozíciu voči drahým kovom, ktoré môžu slúžiť ako ochrana proti inflácii a diverzifikovať vaše aktíva.

Späť na blog

Pridať komentár