úschova zlata, úschova cenných kovov, úschova investičného zlata

Úschova zlata a cenných kovov

Predtým ako sa rozhodnete investovať do fyzického zlata či iných cenných kovov, určite si nájdite čas na zváženie, kde bude toto zlato neskôr uložené. Správne skladovanie zlata a cenných kovov nielenže zachová hodnotu vašej investície, ale tiež zaistí, že zostane v bezpečí, kým ho budete mať.

Pokiaľ ide o skladovanie fyzického zlata, existujú tri hlavné možnosti: doma, v bezpečnostnej schránke banky alebo v trezore. Každá z týchto možností má svoj vlastný súbor výhod a nevýhod.

V tejto príručke si vysvetlíme ako uchovávať fyzické zlato. Podrobne preskúmame každé z troch hlavných riešení na uschovanie zlata, vrátane kladov a záporov, aby ste mohli urobiť to najlepšie informované rozhodnutie, ktoré bude vyhovovať vašim osobným potrebám a ochrániť svoje aktíva do budúcnosti.

1. Skladovanie zlata doma
Uloženie zlata doma je jednou z najjednoduchších možností, pretože nevyžaduje žiadnu účasť tretej strany. Všetko, čo musíte urobiť, je nájsť bezpečný úložný priestor vo vašej domácnosti.

Jednoduchosť a nezávislosť domáceho skladovania znamená, že máte prístup k svojmu zlatu kedykoľvek chcete. Zároveň to znamená, že výhradná zodpovednosť za ochranu vášho zlata leží vo vašich rukách. Musíte urobiť všetky možné opatrenia na ochranu vášho zlata pred možným poškodením a vlámaním.
Nižšie uvádzame výhody a nevýhody skladovania zlata doma, ako aj niektoré veci, ktoré je potrebné zvážiť pred uložením zlata doma.

Výhody skladovania zlata doma sú početné. Zahŕňajú:

Ľahký prístup: Jednou z najväčších výhod uloženia zlatých tehličiek a mincí doma je, že k nim máte prístup kedykoľvek a okamžite. Či už ide o kontrolu ich kvality, rýchly predaj alebo jednoducho obdivovanie vašej zbierky, je len na vás.
Nezávislosť: Keď skladujete svoje zlato doma, nemusíte sa spoliehať na žiadne tretie strany, aby boli vaše investície v bezpečí. Zlato je pod vašou kontrolou a starostlivosťou a vy môžete kedykoľvek vyhodnotiť a vylepšiť svoju skladovaciu situáciu.
Cenová dostupnosť: Aj keď možno budete musieť spočiatku investovať do kvalitného bezpečného a solídneho poistenia, skladovanie zlata doma vám môže z dlhodobého hľadiska ušetriť peniaze tým, že sa vyhnete poplatkom spojeným s inými možnosťami skladovania.
Kontrola: Skladovanie zlata doma vám dáva najväčšiu kontrolu nad podmienkami, v ktorých je vaše zlato uložené.

Nevýhody skladovania zlata doma
Napriek mnohým výhodám má skladovanie zlata doma aj určité nevýhody, ktoré z neho môžu urobiť menej atraktívnu možnosť pre niektorých investorov. Tie obsahujú:

Väčšia počiatočná investícia: Skladovanie zlata doma môže vyžadovať väčšiu počiatočnú investíciu na nákup bezpečného úložiska alebo trezoru a uzavretie primeraného poistného krytia.
Bezpečnostné riziká: Uchovávanie zlata doma prináša zvýšené bezpečnostné riziká, ako je krádež alebo náhodné poškodenie. To znamená, že musíte venovať čas a námahu správnemu plánovaniu jeho bezpečného uloženia.
Riziko straty: Môže to znieť trochu mimo, ale niektorí ľudia ukryli svoje zlato tak dobre, že ho už nebolo možné nájsť. Dajte si pozor na skladovanie zlata v priestoroch, ktoré sú príliš dobre skryté, ako napríklad vo vnútri sadrokartónu alebo zakopané v záhrade.

Čo treba zvážiť pred uskladnením zlata doma
Výber uloženia zlata doma si vyžaduje starostlivé zváženie. Nižšie uvádzame niekoľko vecí, ktoré je potrebné mať na pamäti pri rozhodovaní o uložení zlata doma:

Vyberte si vhodné prostredie: Uistite sa, že svoje zlato skladujete vo vhodnom prostredí, ktoré je mimo dosahu vlhkosti a iných korozívnych látok.
Uzatvorte si primerané poistenie: Zlato, šperky a iné drahé kovy nemusia byť zahrnuté v bežnom poistení domácnosti. Uistite sa, že máte uzavreté správne poistenie, ktoré pokryje váš majetok v prípade krádeže alebo poškodenia.
Buďte diskrétni: Je dôležité byť diskrétny v tom, s kým zdieľate svoje zlato. Zdieľajte polohu svojho zlata iba s jedným alebo dvoma dôveryhodnými rodinnými príslušníkmi alebo priateľmi.
Investujte do vysokokvalitného úložného riešenia: Vaše zlato je cenným aktívom a musíte ho mať bezpečne uložené. Investujte do dobrého trezoru, najlepšie priskrutkovaného a ohňovzdorného na ochranu pred krádežou, poškodením alebo neoprávneným prístupom.

2. Uskladnenie zlata v bezpečnostnej schránke
Okrem skladovania zlata doma, jedno z prvých miest, ktoré vám napadne, je uschovať ho v bezpečnostnej schránke. Ide o prenájom uzamknutého, zabezpečeného kontajnera umiestneného v trezore alebo inom úložisku banky.
Rovnako ako pri skladovaní zlata doma, aj uchovávanie zlata v bezpečnostnej schránke má svoje jedinečné výhody a nevýhody. 

Výhody uloženia zlata v bezpečnostnej schránke
Niektoré z výhod skladovania zlatých mincí alebo tehličiek v bezpečnostnej schránke zahŕňajú:

Vysoká úroveň bezpečnosti: Banky sú vysoko bezpečné miesta. Uloženie zlata v bezpečnostnej schránke znamená, že bude podliehať prísnym bezpečnostným opatreniam vrátane dôkladného dohľadu a kontrolovaného prístupu. To poskytuje pokoj s vedomím, že váš majetok je dobre chránený pred krádežou, poškodením a stratou.
Relatívne cenovo dostupné: V závislosti od toho, kde žijete a od bánk, v ktorých uvažujete, môže byť uloženie zlata v bezpečnostnej schránke relatívne cenovo dostupnou možnosťou.


Nevýhody skladovania zlata v bezpečnostnej schránke
Existujú aj niektoré potenciálne nevýhody, ktoré so sebou prináša skladovanie zlata v bezpečnostnej schránke banky. Tie obsahujú:

Obmedzený prístup: Na rozdiel od skladovania zlata doma, jeho uloženie v bezpečnostnej schránke znamená, že k nemu máte prístup len počas bankových hodín. To môže byť problém, ak potrebujete získať svoje zlato v prípade núdze alebo po pracovnej dobe.
Riziko bankrotu: Aj keď sú banky vysoko váženými inštitúciami, nie sú imúnne voči bankrotu. To znamená, že v prípade zatvorenia vašej banky môžete stratiť prístup k svojim drahým kovom, aj keď toto je skôr len výnimočné a nepravdepodobné riziko.
Žiadne poistenie: Banky zvyčajne nepoisťujú veci uložené v ich bezpečnostných schránkach. To znamená, že musíte uzavrieť svoje vlastné poistenie pre väčšiu bezpečnosť a pokoj, čo je dodatočná cena, ktorú treba zvážiť.
Menej vlastnej kontroly: Ak si ceníte, že máte presne pod kontrolou, ako je vaše zlato uložené a aké bezpečnostné opatrenia sa prijímajú na jeho ochranu, možno sa vám nebude páčiť závislosť na infraštruktúre a politike externej banky.

Čo treba zvážiť pred uložením zlata do bezpečnostnej schránky
Ak uvažujete o uložení zlata v bezpečnostnej schránke, odporúčame vám, aby ste si našli čas a zvážili nasledovné:

Vyberte si správnu banku: Predtým, než odovzdáte svoje vzácne aktíva, určite vyhľadajte spoľahlivú a renomovanú banku s bohatými výsledkami. Väčšina investorov si pre bezpečnostnú schránku vyberie svoju osobnú banku, pretože im už dôveruje a má s nimi skúsenosti.
Skontrolujte dostupnosť: Skontrolujte, kedy a ako ľahko máte prístup k svojim investíciám z bezpečnostnej schránky. Aká je prevádzková doba, ako rýchlo si môžete zlato vybrať a aké máte možnosti v prípade núdze?
Vypočítajte si celkové náklady: Aj keď sa bezpečnostné schránky môžu zdať na začiatku dostupnejšie, poplatky sa môžu časom navýšiť. Je dobré si vypočítať ročné poplatky a porovnať ich s nákladmi na investovanie do vysokokvalitného domáceho úložiska zlata, aby ste zistili, ktorá možnosť lepšie zodpovedá vášmu rozpočtu.


Ukladanie zlata v osobitnom špecializovanom trezore
Úložné trezory sú vysoko bezpečné zariadenia navrhnuté špeciálne na skladovanie drahých kovov, ako je zlato alebo striebro. Tieto trezory sú vybavené pokročilými bezpečnostnými opatreniami, aby bol váš majetok v bezpečí pred poškodením a krádežou.

Rovnako ako v prípade dvoch vyššie uvedených možností skladovania zlata, uchovávanie zlata v trezore má svoj vlastný jedinečný súbor výhod a nevýhod, o ktorých hovoríme nižšie.

Výhody skladovania zlata v trezore

Pokročilé zabezpečenie: Úložné trezory využívajú pokročilé bezpečnostné opatrenia, ako je dohľad, ozbrojené stráže a špičkové technológie. Tieto špičkové bezpečnostné taktiky zaisťujú, že vaše zlato je v bezpečí a chránené pred krádežou.
Špecializovaná infraštruktúra: Väčšina špecializovaných úložných priestorov je postavená so špeciálnou infraštruktúrou, ktorá je určená na ochranu drahých kovov, ako je zlato. Zvyčajne sú odolné voči poveternostným vplyvom a udržiavajú správnu teplotu, aby chránili zlato pred akýmkoľvek poškodením.
Poistné krytie: Mnohé špecializované úložiská ponúkajú poistné krytie na dodatočnú ochranu vašich aktív, čo znamená, že je o jednu starosť menej. Nie všetky úložné priestory však ponúkajú poistenie, takže si to pred rozhodnutím skontrolujte.


Nevýhody skladovania zlata v špecializovanom trezore
Rovnako ako pri akomkoľvek inom spôsobe úschovy, aj táto možnosť môže mať určité nevýhody. Tie sú:

Obmedzená dostupnosť: Na rozdiel od domáceho úložiska či domáceho trezoru nemáte jednoduchý prístup k zlatu, ktoré je uložené v špecializovanom trezore. Prístup je obmedzený na konkrétne prevádzkové hodiny a v niektorých prípadoch vám dokonca z bezpečnostných dôvodov nemusí byť umožnený vstup do trezoru. To znamená, že musíte počkať, kým vám zlato doručia domov, kým k nemu budete mať znovu prístup.
Menej vlastnej kontroly: Rovnako ako pri skladovaní v bezpečnostnej schránke, nemáte tak dokonalý dohľad nad presným skladovaním zlata kedykoľvek. Namiesto toho ste odkázaní na tretiu stranu, ktorá sa za vás spoľahlivo postará o váš majetok.
Vyššie náklady: V porovnaní s ďalšími dvoma možnosťami skladovania môže byť skladovanie zlata v trezore o niečo viac nákladné. Avšak jedná sa o najbezpečnejšiu možnosť.

Čo treba zvážiť pred uložením zlata do špecializovaného úložiska
Predtým, ako sa rozhodnete uložiť svoje zlato do špecializovaného trezoru, vezmite do úvahy nasledujúce skutočnosti:

Vyberte si dôveryhodného poskytovateľa: Urobte si čas na prieskum renomovaného trezoru, ktorý je známy tým, že má pokročilé bezpečnostné opatrenia a osvedčené výsledky.
Pozorne si prečítajte poistné krytie: Ak je trezor, ktorý si vyberiete, vybavený poistným krytím, pozorne si prečítajte podmienky, aby ste sa uistili, že chráni pred všetkými potenciálnymi stratami a škodami.
Buďte si vedomí dostupnosti: Pred odoslaním zlata do trezoru skontrolujte, do akej miery bude dostupné po jeho uložení. Všimnite si otváracie hodiny a to, či budete mať prístup k trezoru, najmä v naliehavých situáciách. Zistite, do akej lehoty Vám uschované zlato môže prísť po požiadaní naspäť.                       Zvážte lokáciu a geografiu: Mnoho poskytovateľov špecializovaných úložísk má svoje trezory na renomovaných lokáciách, kde sa často obchoduje so zlatom ako napríklad Zürich, Londýn či Frankfurt. Takúto službu Vám čoskoro radi poskytneme aj v GOLDVAULT.

A na záver: Prečo je skladovanie a dobrá úschova zlata tak dôležitá?
Úschova zlata a cenných kovov nie je len o hľadaní dobrého úkrytu pre vaše investície. Je to najdôležitejšie pre ochranu vášho majetku, ochranu pred krádežou alebo poškodením a zachovanie jeho hodnoty.

Ak si stále nie ste istí, prečo je bezpečná schova zlata taká dôležitá, nižšie uvádzame niekoľko dôvodov.

Udržujte jeho hodnotu: Správne skladovanie zlata ho chráni pred rizikami, ako je poškodenie alebo strata. To zaisťuje, že zostane hodnotnou dlhodobou investíciou, presne tak, ako ste to zamýšľali.
Ochrana pred ekonomickou nestabilitou: Investície do zlata sú cenným štítom proti ekonomickej neistote. Bezpečné úložisko, najmä doma a nezávislé od tretích strán, zaisťuje ľahký prístup k vášmu zlatu, keď ho potrebujete.
Ochrana vlastného majetku: V konečnom dôsledku správne skladovanie zlata nielen chráni vaše vlastné bohatstvo, ale zabezpečuje aj jeho zachovanie ako cenného aktíva pre budúce generácie.
Ochrana pred poškodením: Zlato sa môže sa poškodiť pôsobením vzduchu a nesprávnej vlhkosti. Časom sa môže zafarbiť či inak poškodiť. Správne skladovanie zaisťuje, že vaše zlato bude chránené pred poškodením a zostane rovnako cenné ako v deň, keď ste ho kúpili. 

Späť na blog

Pridať komentár