Najväčší trezor zlata na svete

Najväčší trezor zlata na svete

Rozmýšľali ste už niekedy nad tým kde sa nachádza najväčší trezor zlata a koľko ho v ňom je? Odpoveď na túto otázku nájdeme v banke Federálneho rezervného systému USA v New Yorku.

Podľa dát z roku 2019 vyplýva, že FED skladuje viac ako 6190 ton zlata v mene 36 zahraničných centrálnych bánk, zahraničných vlád a medzinárodných finančných organizácií, ako aj menšie percento zlata v držbe amerického ministerstva financií. Toto množstvo predstavuje asi 479 tisíc uschovaných tehličiek. Oficiálne je zlato uschované v dvoch trezoroch pod budovou centrály newyorského Fedu na Dolnom Manhattane v New Yorku. Hlavný trezor bol otvorený v roku 1924. Sekundárny trezor, tiež označovaný ako pomocný, bol otvorený v roku 1963.

Hlavný vchod do zlatého trezoru nepoužíva štandardné trezorové dvere. Namiesto toho je vstup do trezoru zabezpečený 90-tonovým oceľovým valcom, ktorý sa otáča v oceľovo-betónovom ráme, ktorý sám váži 140 ton. Valec sa otáča o 90 stupňov, aby poskytol prístup do priechodu, a môže sa otáčať späť, aby úplne utesnil vstup.

Zlaté tehličky sa prepravujú výťahom z prízemia do podzemného trezoru. Akonáhle sa tehličky dostanú do trezoru, stanú sa zodpovednosťou kontrolnej skupiny pozostávajúcej z troch zástupcov: dvoch členov zlatého trezoru NY-Fed a jedného člena interného auditu. Títo traja jednotlivci musia byť prítomní pri každom presune zlata alebo otvorení priehradky v trezore – dokonca aj pri výmene žiarovky. To pomáha zaistiť správnu úschovu a maximálnu bezpečnosť zlata.Všetky tehličky prinesené do trezoru na uloženie sa starostlivo odvážia a skontroluje sa označenie rýdzosti. Po overovacom procese sa zlato presunie do jednej zo 122 priehradok v trezore, kde každá priehradka obsahuje zlato v držbe jedného majiteľa účtu (to znamená, že zlato sa medzi majiteľmi účtu nemieša). V zriedkavých prípadoch sa malé vklady umiestňujú na oddelene očíslované miesta na policiach v oddelení „knižnice“ zdieľanej viacerými majiteľmi účtov. Každá priehradka je zabezpečená visiacim zámkom, dvoma kombinovanými zámkami a pečaťou audítora. Priehradky sú očíslované a nie pomenované, aby sa zachovala dôvernosť vlastníkov účtov.


Newyorský Fed účtuje majiteľom účtov manipulačný poplatok za transakcie so zlatom, a to aj vtedy, keď zlato vstupuje alebo opúšťa trezor alebo prevody vlastníctva (pohyby medzi priehradkami), ale inak neúčtuje poplatky za skladovanie zlata.

Jedná sa o zďaleka (podľa aktív) najväčšiu ,(podľa objemu) najaktívnejšiu a najvplyvnejšiu z rezervných bánk. Newyorská budova FEDu je jednou z najzabezpečenejších sveta.

Späť na blog

Pridať komentár