Mýty a fakty o švajčiarskom zlate, švajčiarske zlato

Mýty a fakty o švajčiarskom zlate

Švajčiarsko je známe svojimi úchvatnými horami, výnimočnou výrobou hodiniek a lahodnou čokoládou. Tiež nie je žiadnym tajomstvom, že táto krajina je známa aj svojou produktívnou ekonomikou a ideálnou politickou klímou, vďaka čomu je obľúbenou voľbou a destináciou pre investorov, ktorí chcú zhodnocovať a diverzifikovať svoje portfóliá, vrátane zlata. Investičné zlato tu hrá tiež dôležitú úlohu, nakoľko hlavné rafinérie investičného zlata, ako aj veľká časť fyzického zlata sa nachádzajú práve vo Švajčiarsku. O švajčiarskom zlate sa veľa povedalo a napísalo, preto sa v tomto článku pozrieme na zopár kľúčových faktov a rovnako aj menej pravdivých mýtov.

 

Švajčiarsko ako najbezpečnejšia krajina pre nákup zlata?

Švajčiarsko je známe tým, že je významným hráčom v rafinácii zlata, pričom jeho rafinérie spracúvajú až 80 % svetového zlata. Táto tradícia a expertíza zaisťuje, že zlato, ktoré kúpite vo Švajčiarsku, má tú najvyššiu kvalitu a čistotu. Krajina je domovom štyroch najväčších rafinérií zlata. To však neznamená, že zlato je najbezpečnejšie len zo Švajčiarska a vo Švajčiarsku. Existujú špičkové rafinérie a mincovne, ktoré ponúkajú to najkvalitnejšie zlato aj z iných krajín ako napríklad Heraeus z Nemecka, a mincovne ako Rakúska mincovňa a mnoho iných. Švajčiarske investičné zlato už vôbec nemusíte kupovať zo Švajčiarska - je dostupné na Európskych trhoch, vrátane Slovenska. Možnosť uschovania zlata vo Švajčiarsku je tiež atraktívna ponuka ktorá zabezpečí síce garanciu bezpečnosti, no nie je to lacná možnosť. Uschovanie investičné zlata je možné aj na Slovensku a to tiež inštitucionálne, alebo osobným uschovaním.

Švajčiarsko ako držiteľ zmiznutého nacistické zlata?

Počas 2. svetovej vojny nemecká armáda skonfiškovala značné množstvo cenných predmetov vrátane zlata. Zatiaľ čo časť zlata bola po vojne vrátená právoplatným vlastníkom, veľká časť zostáva nezvestná, čo vedie k neustálym špekuláciám a zvedavosti. Jedna populárna teória naznačuje, že chýbajúce zlato si mohlo nájsť cestu do Švajčiarska, neutrálnej krajiny s vtedy priaznivou daňovou politikou. Ďalšie hlasy skepticizmu však odkazujú, že neexistujú definitívne dôkazy. Takže čo sa skutočne vie?

Argumenty podporujúce túto teóriu
Historické pamäte: Rôzne historické záznamy a dokumenty naznačujú, že Švajčiarsko mohlo zohrať úlohu pri nakladaní s nacistickým zlatom. Niektoré z týchto dokumentov naznačujú, že švajčiarske banky počas vojny dostali od Nemecka zásoby zlata v stovkách kilogramov až tonách, čo vyvoláva otázky o pôvode tohto zlata. Ako dlho toto zlato vo Švajčiarsku zostalo a kto za neho zodpovedal za celý ten čas, ako aj presný objem, nie je dodnes jasné.

Povojnové vyšetrovania: Po druhej svetovej vojne sa vynaložilo úsilie na vypátranie a získanie ukradnutého nacistického majetku vrátane zlata. Vyšetrovania odhalili, že nejaké zlato si skutočne našlo cestu do švajčiarskych bánk. Bergierova komisia, komisia menovaná švajčiarskou vládou, koncom 90. rokov potvrdila, že Švajčiarsko skutočne vlastnilo zlato podozrivého pôvodu.

Argumenty proti
Nedostatok konkrétnych dôkazov: Hoci existujú nepriame dôkazy a historické záznamy poukazujúce na možnosť nacistického zlata vo Švajčiarsku, nenašla sa žiadna jednoznačná a konkrétna odpoveď, ktorá by definitívne spájala konkrétne osoby a švajčiarske banky s ukradnutými nacistickými majetkami.

Úsilie o repatriáciu: Švajčiarsko podniklo kroky na riešenie svojej vojnovej úlohy pri manipulácii s potenciálne ulúpeným zlatom. Krajina spolupracovala s medzinárodným úsilím vrátiť ukradnutý majetok ich právoplatným vlastníkom alebo dedičom. Švajčiarske banky vynaložili isté odškodnenie a vyrovnanie pre tých, ktorí prežili holokaust a ich rodiny, no stále to nevysvetľuje zásadné otázky tohto problému, ktorý dodnes nedokáže jednoznačne zodpovedať.

Zlato a výhodné švajčiarske dane?

Aj keď je zlato oslobodené od DPH vo Švajčiarsku aj vo všetkých ostatných európskych krajinách vrátane Slovenska, je dôležité mať na pamäti, že zdaňovanie, ako napríklad dane z kapitálových výnosov, dane z vlastníctva zlata a dane z majetku, sa môžu stále uplatňovať na základe predpisov iných krajín, aj v Európe. V tomto má Švajčiarsko výhodu ako jedna z krajín, ktoré nemajú zavedené takmer žiadne dane spojené so zlatom. Ďalšou výhodou je nízka miera DPH, len 7,7%, čo ďalej pomáha pri ďalších službách a produktoch spojených s výrobou, distribúciou a transportom investičného zlata. 

Daňový raj?

Okrem nízkej miery DPH, sa dlhodobo nazerá na Švajčiarsko ako na daňový raj. Skutočne,Jedným z hlavných bodov diskusie býva aj historické spojenie Švajčiarska s daňovými únikmi a utajovaním bankových väzieb na klientov. Bankový systém krajiny je už dlho známy svojou dôvernosťou, ktorá priťahuje bohatých jednotlivcov, ktorí chcú chrániť svoj majetok pred zdanením.

Je však Švajčiarsko skutočne daňovým rajom?
Švajčiarsko v posledných rokoch podniklo významné kroky na zvýšenie transparentnosti a potlačenie daňových únikov. Krajina podpísala dohody s desiatkami ďalších krajín vrátane Európskej únie o zdieľaní finančných informácií, čo fyzickým osobám značne sťažilo daňovú optimalizáciu. Švajčiarsko, ak tak bolo niekedy považované, dnes rozhodne nie je daňovým rajom. No napriek tomu je to jedna z najdôležitejších krajín v kontexte zlata - nie v produkcii, ale v rafinácii a investovaní.

 

 

Späť na blog

Pridať komentár