Čo je LBMA ?

Čo je LBMA ?

LBMA je skratka pre "London Bullion Market Association", teda Londýnsku asociáciu na obchodovanie s drahými kovmi. Ide o poprednú asociáciu, ktorá sa zaoberá riadením, reguláciou a rozvojom medzinárodného trhu s drahými kovmi, najmä zlatom a striebrom. LBMA bola založená v roku 1987 a pôsobí ako nezávislá organizácia, ktorá zastupuje zhruba 150 medzinárodných bánk, obchodníkov a iných subjektov pôsobiacich na trhu s drahými kovmi. Medzi jej hlavné úlohy patrí stanovenie a udržiavanie štandardov kvality, bezpečnosti a transparentnosti obchodovania s drahými kovmi, ako aj vydávanie certifikátov o rafinovaní zlata a striebra.

LBMA zabezpečuje, aby obchodovanie s drahými kovmi prebiehalo podľa stanovených noriem a postupov. Napríklad, LBMA stanovuje pravidlá pre dodávku, skladovanie a spracovanie drahých kovov, ako aj kritériá na hodnotenie ich kvality. Asociácia má tiež vlastný systém certifikácie rafinerií, ktoré sa musia riadiť prísne stanovenými postupmi a normami pri spracovaní zlata a striebra.

Okrem toho, LBMA poskytuje trhové údaje o cene drahých kovov, ktoré sa používajú na určenie cien a trhovej hodnoty týchto kovov po celom svete. Členovia LBMA majú prístup k týmto údajom a môžu ich využívať na obchodovanie s drahými kovmi.

Celkovo je LBMA dôležitou organizáciou pre obchodovanie s drahými kovmi, ktorá zabezpečuje transparentnosť, kvalitu a bezpečnosť na tomto trhu.

Späť na blog

Pridať komentár