5 dôvodov pre zlato

5 dôvodov pre zlato

Ako investor máte na výber celý rad tried aktív vrátane akcií, dlhopisov, nehnuteľností a komodít. Cenné kovy ako zlato sú ďalšou triedou aktív, ktoré by ste mali zvážiť pre svoje portfólio. Nižšie vám poskytneme 5 hlavných výhod zlata ako triedy aktív v porovnaní s ostatnými.

1. Diverzifikácia: Zlato môže portfóliu poskytnúť výhody diverzifikácie. Má nízku koreláciu s inými triedami aktív, ako sú akcie a dlhopisy, čo znamená, že má tendenciu pohybovať sa nezávisle od nich. To môže pomôcť znížiť celkovú volatilitu portfólia a poskytnúť ochranu proti poklesu trhu.

2. Uchovávateľ hodnoty: Zlato sa používa ako uchovávateľ hodnoty už tisíce rokov. Na rozdiel od papierových aktív, akými sú akcie a dlhopisy, je zlato fyzické aktívum, ktoré nepodlieha rovnakým rizikám zlyhania alebo bankrotu. Vďaka tomu je spoľahlivým uchovávateľom hodnoty v časoch ekonomickej neistoty.

3. Zabezpečenie proti inflácii: Zlato je často vnímané ako zabezpečenie proti inflácii. Keď sa všeobecná cenová hladina tovarov a služieb v ekonomike zvyšuje, kúpna sila meny klesá. Zlato má tendenciu zvyšovať svoju hodnotu v období inflácie, čo pomáha chrániť hodnotu vašej investície.

4. Likvidita: Zlato je vysoko likvidné aktívum, čo znamená, že sa dá ľahko kúpiť a predať na globálnom trhu. To z neho robí pohodlnú triedu aktív pre investorov, ktorí chcú rýchlo kúpiť alebo predať svoje podiely.

5. Overená istota: Zlato má dlhú históriu držania svojej hodnoty v priebehu času. Používa sa ako prostriedok výmeny a uchovávateľ hodnoty už tisíce rokov a jeho hodnota sa drží aj v obdobiach vysokej inflácie alebo ekonomickej nestability.

Zlato môže byť cenným doplnkom k dobre diverzifikovanému investičnému portfóliu. Poskytuje výhody diverzifikácie, je spoľahlivým uchovávateľom hodnoty, zabezpečuje vás proti inflácii, je vysoko likvidné a má dlhú históriu držania svojej hodnoty. Zvážte pridanie zlata do svojho portfólia, aby ste získali početné benefity a dostali sa k vašim investičným cieľom.
Späť na blog

Pridať komentár